Patrimoni

Torre de la Vídua de Can Sala


  • Torre de la Vídua de Can Sala
  • vidua malgrat patrimoni
  • Torre de la Vídua de Can Sala
  • patrimoni malgrat
  • MALGRAT-172
  • Torre de la Vídua de Can Sala

Gran riquesa ornamental

Història

Aquesta torre forma part d’un conjunt d’habitatges que es van construir a la vila al llarg dels primers anys del segle XX per a les persones més benestants de la societat malgratenca o pels estiuejants barcelonins que passaven temporades a Malgrat de Mar. La Torre de la vídua de can Sala fou construïda per encàrrec de Josefa Garriga Anglada l’any 1909. Al mateix temps, va comprar la finca del costat que es va convertir en una fàbrica de gènere de punt, després en l’Hotel Bombay i que actualment és l’Arxiu Municipal de Malgrat.

L’arquitecte de la torre va ser el blanenc Esteve Rocafort i Carreras. L’any 1928, les dues finques les va adquirir el Sr. Francesc Serra Bonet. Durant la Guerra Civil la casa va ser requisada pel Comitè Local de Milícies Antifeixistes i es va assignar com a dispensari i domicili del metge Dr. Brull. En acabar la guerra la torre va ser utilitzada per la Falange. L’any 1942 la família Riera Oliveras va adquirir les dues finques. A principis dels anys 60, la família va fer reformes a la finca del costat de la torre per a construir l’Hotel Bombay. Però l’any 1966, després de diverses anotacions d’embargaments, els dos edificis es van adjudicar en subhasta a Josep Fradera Butsems. Malgrat el canvi de propietat, l’Hotel Bombay va continuar en funcionament fins a l’any 1973.

A partir d’aquest moment l’estat de les dues finques es va anar degradant molt fins que l’any 2007 l’Ajuntament de Malgrat de Mar les va adquirir i es van iniciar les reformes de la torre i la nova construcció de l’Arxiu Municipal. El resultat de les obres es va inaugurar el 28 de febrer de l’any 2011.

Arquitectura

Aquesta casa, que fou construïda en un solar de 15 m de façana per 52 m de fondària, és de planta rectangular de 8 per 17 m. Cal destacar-ne l’ordre compositiu i els elements ornamentals: coronament de les parets que retallen formes escalonades acabades amb ceràmica i formes corbades, obertures emmarcades i ornamentades amb relleus de pedra amb motius florals de gran riquesa, i revestiment de façana amb motllures d’estuc, bandes de relleu horitzontals i esgrafiats. També destaquen el magnífic treball de forja de les baranes ondulades i el coronament de la torre vuitavada, amb una coberta circular acabada en punxa i revestida per mosaic de colors.