Patrimoni

Torre del Castell


  • torre-castell

Bé Cultural d'Interès Nacional i Local

Història

La història d’aquesta torre està lligada a la del castell de Palafolls, del qual depenia aquesta força situada a primera línia del mar. És una torre de guaita, que data del segle XIV (any 1285, segons el Libre de feyts d’armes de Catalunya, atribuït inicialment a Bernat Boades, 1370-1444) i que probablement estava rodejada d’altres recintes construïts per defensar el nou nucli de Vilanova de Palafolls. Per la proximitat al camí ral, pot ser que es veiés afectada per la Guerra dels Remences (segle XV).

L’indret, i probablement la torre que en resta, serví al segle XVI de torre de guaita contra pirates i al segle XVII funcionava com a bateria de costa. L’any 1668 s’esmenta un canó (potser l’únic que hi havia) a la força de Malgrat. D’aquest canó es diu que “per la defensa de la vila hi havia antigament la peça grossa de la vila, que està en el castell d’Hostalrich, tira bala de pes 14 lliures […] ho dic per memòria en cas que’s pugui recobrar” (Mossèn Oller, rector de Malgrat, segle XVII).

Durant un atac dels francesos el 22 de juliol de 1696 se sap, gràcies a les memòries de Francisco Gelat, que el castell patí greus destrosses. En una carta de l’any 1836, el comandant d’armes de Malgrat parla d’un atac a la fortalesa per part dels carlins el 16 de novembre a la nit i, posteriorment, d’un altre el dia 6 de desembre.

L’espai va continuar com a lloc estratègic els segles següents i durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) s’hi establí una bateria de costa i un niu de metralladores. A la torre escapçada, els republicans hi van fer un afegit de rajoles amb espitlleres amples a la part superior i, a la cara del mar, s’hi va obrir un forat per col·locar-hi les metralladores. A més van construir uns refugis davant dels tres paraments semicirculars on reposaven les peces d’artilleria. D’aquests refugis, només es veu l’entrada mig enterrada d’un, l’altre resta soterrat com també el parament del mig.

Actualment la Torre del Castell és l’únic Bé Cultural d’Interès Nacional catalogat a Malgrat de Mar. L’última actuació que s’ha realitzat al conjunt es va produir l’any 2002, amb motiu de la remodelació del parc del Castell, quan es va reformar la torre i s’hi van realitzar treballs de consolidació, millora i accessibilitat.

Arquitectura

Es tracta de les restes d’una petita torre (de 5-6 metres d’amplada i amb uns murs de 70 cm de gruix) situades en un pla de dimensions notables, des d’on es gaudeix d’una bona vista dels castells de Palafolls i de Blanes. Aquesta torre és l’única resta d’una força-castell del segle XIV construïda amb pedres mitjanes no treballades, barrejades amb trossos de rajola o morter de calç. Per les dimensions se suposa que havia estat una torre secundària dins del conjunt.