Patrimoni

Torre de Ca l’Arnau


  • ca larnau malgrat

Casa Modernista

Història

L’any 1914, el Sr. Joan Arnau Majoral va fer construir aquesta casa d’estil modernista com a habitatge familiar. La casa, que ara es coneix amb el nom de Ca l’Arnau, es coneixia com la casa del Sant Crist. Segons la tradició, la imatge del Sant Crist havia estat trobada en aquesta casa i posteriorment cedida a la parròquia. Amb el temps, la casa va passar a mans de les noves generacions familiars de Ca l’Arnau, fins que els últims propietaris, Pere Puig i Neus Ros, la van vendre a l’Ajuntament. L’any 1999 es va realitzar una reforma integral a l’edifici per convertir-lo en Escola Municipal de Música i actualment és la seu de diverses dependències municipals.

Arquitectura

Aquesta casa, que fou construïda en un solar de 16,50 m per 52 m, és de planta rectangular i actualment mesura 8,5 m per 18,20 m. És d’estil modernista i va ser dissenyada per l’arquitecte municipal de Badalona Sr. Joan Amigó i Barriga.

Cal destacar-ne els elements curvilinis i la forma de l’edifici, les motllures d’estuc, bandes de relleu horitzontals, els esgrafiats, els detalls decoratius vegetals amb pedra, la ceràmica vidriada, així com les mènsules i bigues de formació de coberta. L’entrada per la cantonada del carrer Bellaire destaca per la porxada de pedra de motius florals, les formes lobulades i els treballs en ferro de la reixa. A l’interior es conserven els arrimadors i l’ornamentació pictòrica de sostres i parets enrajolades.