Cultura i diversió

La sardana


  • sardana malgrat de mar

El ball de sempre

La sardana és una dansa popular catalana considerada el ball nacional de Catalunya. És una dansa col·lectiva que ballen dones i homes agafats de les mans i mirant al centre, formant una rotllana, ballant cap a dreta i esquerra i puntejant amb els peus els compassos de la cobla. La cobla és una agrupació musical autòctona de Catalunya, formada per 11 músics que toquen 12 instruments (alguns d’ells típicament catalans: tenora, tible, flabiol i tamborí).

L’origen de la sardana és desconegut, però hi ha indicis, com la forma que té i la manera de ballar-la, que el situarien en l’època preromana. Al segle XVI apareix el terme sardana per primera vegada, però fins al segle XIX no es té informació documental de com era aquesta dansa. La sardana va conviure i rivalitzar amb una altra dansa similar: el contrapàs. Durant la primera meitat del segle XIX, el contrapàs va patir una davallada mentre la sardana guanyava adeptes. A l’inici, la sardana tenia una forma musical més curta però cap al segon terç del segle XIX, experimentà una modificació progressiva i es va allargar fins a donar lloc a la sardana actual.

A principis del segle XX hi ha una intensa activitat sardanista i després del cop de la Guerra Civil, el moviment sardanista es recupera i s’expandeix. Es constitueixen noves entitats, concerts, collers sardanistes i aplecs. Un aplec sardanista és una trobada de gent i grups sardanistes, celebrada a l’aire lliure per ballar sardanes.

El moviment sardanista a Malgrat de Mar té el punt de partida el 13 d’octubre de 1928, amb la constitució d’una secció sardanista dins la Societat Cultural i Recreativa La Barretina, fundada l’any 1908. El dia 30 de juliol de l’any 1933, s’organitzà el primer aplec sardanista, que després de diverses aturades en temps de guerra i postguerra, encara se celebra anualment, el primer cap de setmana d’octubre. La població de Malgrat de Mar té un gran nombre de sardanes dedicades al poble i a la seva gent. L’any 2001 va ser proclamada Ciutat Pubilla de la Sardana, reconeixent-ne així els mèrits i la tasca en la difusió de la sardana.