Patrimoni

La Pilona


  • pilona malgrat
  • pilona malgrat
  • la pilona malgrat de mar

Tot un símbol de Malgrat

La Pilona és tot un símbol per Malgrat de Mar i és el vestigi més important de l’etapa minera del municipi. L’any 1909 una poderosa companyia minera francesa va crear la Societat de Mines de Ferro de Malgrat. Aquesta societat va invertir un capital molt elevat per resoldre els problemes d’infraestructura que havien fet fracassar els intents anteriors. Es va construir un sistema de transport aeri mitjançant cables sustentats per unes torres metàl·liques, pels quals es desplaçaven les vagonetes carregades de ferro. Aquest sistema de transport recorria una distància de prop d’1,5 km fins a arribar a l’estació de càrrega, construïda damunt de la plataforma de la Pilona. Des d’aquest punt, que es troba a 450 m de la platja, s’abocava el material directament a les bodegues dels vaixells.

El 12 de novembre de 1911 es va iniciar el primer dels 21 carregaments que es van fer. El primer any es van transportar 34.000 tones (cada carregament del vaixell constava d’entre 3.000 i 4.000 tones) que tenien Anglaterra de destí principal. Els miners rondaven els 270 homes, molts d’ells procedents de la regió de Múrcia, especialment d’un poble anomenat Ramonete, d’on van emigrar massivament per venir a treballar en aquesta mina. Quan arribava un vaixell per carregar el material, uns 4 o 5 homes treballaven a l’estació de càrrega de l’aeri i uns 8 ho feien a la plataforma de la Pilona. En arribar la Primera Guerra Mundial el 1914 les mines es tancaren definitivament després d’haver-s’hi realitzat 21 carregaments.

La Pilona està construïda sobre un basament massís d’obra. L’estructura suportava una plataforma allargada on es trobaven les politges per on els cables donaven la volta. A sobre d’aquesta estructura treballaven 8 operaris que eren els encarregats de buidar les vagonetes. Els vaixells amarraven als norais de la Pilona o bé a uns morts disposats per aquest efecte (el Grup Excursionista Malgratenc va recuperar-ne un del fons del mar l’any 1980, que actualment es troba a la plaça de l’Àncora).