Patrimoni

Escoles Noves i Cases dels Mestres


  • escoles noves malgrat

Arquitectura modernista

Història

El dia 28 d’agost de 1927, durant la dictadura de Primo de Rivera, l’alcalde de Malgrat, Lluís de Caralt i Fors, va inaugurar les escoles amb l’assistència de les principals autoritats provincials. Es tractava del primer edifici de titularitat pública destinat a escoles. L’any 1928 les escoles públiques esdevingueren graduades: 3 seccions per a nens i 3 seccions per a nenes i, l’any 1935, s’aconseguí una nova secció per a nens.

Durant la Guerra Civil (1936-1939) l’edifici patí els efectes de les bombes i fou utilitzat com a caserna per a tropes. Durant els anys de la postguerra la Comisión Depuradora del Magisterio efectuà trasllats de mestres en funció de l’activitat que havien portat a terme durant la guerra. Després d’anys de transició, s’incorporaren a l’escola mestres que marcarien una època, per la llarga estada al centre educatiu. Any rere any, l’activitat escolar s’anava acostant a la normalitat. L’any 1964 les dues escoles s’ajuntaren per formar la Agrupación Escolar Mixta Nuestra Señora de Montserrat. El creixement demogràfic malgratenc dels anys seixanta en va motivar l’ampliació amb quatre aules pel curs 1969-1970 i, el 16 d’agost de 1970, s’inaugurà al segon pis del cos central del col·legi la Biblioteca Municipal, que romangué allí fins que l’any 2000 es va traslladar a l’emplaçament actual a l’edifici de la Cooperativa (carrer Desclapers).

L’any 1986 es va produir un desgraciat incident a causa de la caiguda d’una cornisa de la teulada, fet que va motivar el trasllat de l’alumnat a altres centres. Des d’aleshores, la història del col·legi ha estat marcada contínuament per les rehabilitacions i reformes: des de la restauració de la façana, fins a la rehabilitació de les Cases dels Mestres per utilitzar-les com a dependències municipals, l’any 1998. Les reformes i els canvis d’usos dels espais van permetre una remodelació dels interiors, amb una modificació de la distribució de les aules i altres espais per adaptar-los a la nova realitat educativa i a les noves necessitats pedagògiques del segle XXI.

Arquitectura

L’edifici, obra de l’arquitecte Sr. Juli M. Fossas, forma un conjunt noucentista interessant. L’escola consta de tres cossos: un de central (de planta baixa i un pis) i dos cossos laterals (d’un sol pis) que comprenien les aules amb un pavelló per a nens i un per a nenes, amb els patis respectius. La façana presenta elements decoratius de ceràmica, pedra artificial i esgrafiats. Les Cases dels Mestres, amb façana principal al carrer Ramon Turró, són habitatges d’un sol pis al cos central i d’una planta més als cossos laterals.