Espais verds

Dunes de la Conca


  • platja de a conca malgrat
  • platja de les dunes de la conca
  • platja de la conca malgrat de mar
  • ruta verda conca malgrat
  • ruta verda conca malgrat
  • fauna conca malgrat
  • fauna conca malgrat
  • Charadrius dubius fauna conca malgrat
  • Charadrius dubius fauna conca malgrat

Un espai protegit

La zona de dunes de la platja de la Conca és un espai protegit, gràcies a la morfologia dunar, però sobretot a la flora i la fauna que hi ha. El 2001, de fet, es va iniciar un pla per a la recuperació de la vegetació dunar, formada en bona part per espècies psammòfiles, la presència de les quals és indicadora del bon estat de conservació del medi.

Les plantes psammòfiles, exclusives dels medis sorrencs, tenen un alt valor ecològic, ja que presenten unes adaptacions fisiològiques molt especials que els permeten sobreviure a la platja i les seves condicions. Han desenvolupat, per exemple, mecanismes per reduir el consum d’aigua dolça i els efectes de la sal i l’elevada radiació solar, i llargues arrels o rizomes horitzontals per assegurar-se la reproducció per via vegetativa (asexual) i guanyar estabilitat en un entorn ventós. Les arrels d’aquestes plantes, a més, fomenten l’aparició de les dunes, tan característiques d’aquest entorn. Algunes d’elles tenen propietats remeieres com la sanguinària, el cascall marí, l’equinòfora o la corretjola, a més d’usos culinaris actuals com el fonoll marí, o antics com la vinagrella.

Aquesta vegetació, d’altra banda, també es pot veure afectada pels temporals, que la cobreixen amb aigua salada o sorra, però que a vegades també aporten  llavors d’altres espècies transportades pel mar. Els temporals de l’any 2003, per exemple, van afectar una part de la zona protegida, però hi van deixar dues espècies que feia dècades que s’havien extingit d’aquesta platja i gairebé de tota la comarca: la travarada marina i la lleteresa marina.

La Conca no només destaca per la flora autòctona, si no també per la fauna característica. Destaca la presència de dues espècies poc comunes: la tortuga babaua i el corriol menut.

El corriol menut (Charadrius dubius) és un ocell petit d’hàbits cridaners i sorollosos que pertany a una espècie protegida. S’observa a partir de març en indrets oberts, assolellats i prefereiblement pedregosos o sorrencs, on pon els ous. El color dels ous i dels polls fa que passin desapercebuts en aquests medis. Des de 2008 s’han trobat diverses postes d’ous i polls nascuts entre la vegetació psammòfila.

La tortuga babaua (Caretta caretta) és una espècie en perill d’extinció que viu a alta mar i s’acosta de nit a les platges de sorra només per pondre els ous. Aquesta espècie pot nedar grans distàncies i torna al lloc de naixement per enterrar la posta. L’any 2011 en van néixer diversos exemplars a la platja de la Conca, la qual cosa fa pensar que havia estat zona de posta en el passat.

Les zones protegides de la part superior de la platja de la Conca s’han delimitat i retolat i se n’han habilitat els accessos. Les actuacions de preservació i senyalització que es duen a terme estan adreçades a aconseguir el màxim grau possible de naturalització. A curt-mig termini es volen recuperar les nombroses espècies que van desaparèixer entre 50 i 60 anys enrere. De fet, fins ara ha funcionat, perquè algunes de les espècies ja s’han estès més enllà de la zona delimitada.