Espais verds

Delta del riu Tordera


  • delta del tordera

Espai Natural Protegit

El riu Tordera neix a 1.100 m d’altitud a Sant Marçal (massís del Montseny), entre el Turó de l’Home i el Matagalls. Després de recórrer uns 61 km, desemboca al mar formant un petit delta entre els municipis de Malgrat de Mar i Blanes, que fa de límit entre la província de Girona i Barcelona.

Un delta és un espai de terra, generalment de forma triangular, guanyat i que s’endinsa al mar gràcies a l’acumulació d’al·luvions que un curs fluvial acumula a la desembocadura. A Catalunya destaquen per extensió el delta de l’Ebre, delta del Llobregat i delta de la Tordera.

La desembocadura de la Tordera és un espai d’alt valor ecològic que alberga una gran quantitat d’hàbitats i espècies animals i vegetals típiques d’ambients aquàtics costaners. És un punt estratègic com a lloc d’hivernada i repòs durant els passos migratoris d’una multitud d’aus i és un dels espais naturals amb més biodiversitat i poder d’atracció de tots els municipis que l’envolten. A més, el Delta modifica cada any l’aspecte, ja que les corrents marines i fluvials són les que creen i transformen el camí de la desembocadura del riu.