Patrimoni

Ajuntament


  • ajuntament malgrat de mar

La Casa de la Vila

Història

El 15 d’agost de l’any 1913 es va inaugurar l’edifici de l’Ajuntament segons els plànols realitzats per l’arquitecte barceloní Antoni de Falguera. Aquest nou edifici substituïa l’antiga Casa de la Vila, situada al carrer de Passada al costat de la casa rectoral, que era un edifici de planta baixa i pis, amb poca llum i ventilació que, segons l’informe de l’arquitecte municipal Juli Maria Fossas, era insuficient per a una vila amb 4.000 habitants. En el ple municipal del 12 de novembre de 1908, el regidor Lluís Martí va demanar la creació d’una nova casa consistorial. Es va decidir crear una comissió i encarregar el projecte el 9 de març de 1909 a Antoni de Falguera i Sivilla, alumne de Domènech i Montaner.

Per poder executar l’obra es disposava d’uns solars, coneguts com can Xirau, que l’Ajuntament havia comprat anteriorment als carrers del Carme i Bellaire. En aquestes finques, a part de construir-hi la Casa de la Vila, s’hi havien de construir també les carnisseries. Per problemes econòmics es va aturar el projecte, que es va reprendre l’any 1911 i finalitzar el 1913.

Durant els anys 1952-1953 es van realitzar les primeres reformes amb la instal·lació de calefacció central a les oficines i l’any 1991 es va acabar la remodelació interior de l’edifici amb la construcció de la nova escala principal d’accés.

Arquitectura

Edifici modernista amb coberta catalana de 19,50 metres de façana, totalment remodelat i actualment destinat a serveis administratius. En destaquem l’ús del trencadís de ceràmica i el ferro forjat propis del modernisme, que queden contrarestats amb una certa contenció i equilibri que recorden el noucentisme. No se n’han conservat els plànols originals, però s’explica que es volia construir un edifici aïllat, amb quatre façanes, que sobresortís de la resta d’edificacions veïnes i que englobés també les dependències del jutjat municipal, que fins aquell moment es trobaven davant de la plaça de l’Església juntament amb la presó.

La façana s’estructura en tres cossos. En el central destaca el balcó principal, cobert amb una marquesina sota la qual hi havia un escut de pedra amb el símbol de la vila, un castell-torre amb un lleó rampant, i on ara hi ha l’escut actual. En la part superior del cos central hi ha un capcer foradat recobert amb trencadís de color verd. A banda i banda hi ha dos cossos simètrics amb dues finestres a cada costat coronades per uns òculs remarcats amb arquets de mig punt i ceràmica verda. En la part superior de la façana hi havia uns esgrafiats amb ornamentació vegetal i, en la part inferior, un sòcol fet amb pedra de Girona que encara es conserva. De l’última reforma realitzada, cal destacar-ne l’escala metàl·lica helicoïdal, que comunica totes les plantes.