Avís legal

1. LLOC WEB

L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
 compleix amb la Llei 34/ 2002 , d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per complir amb la Llei citada, les dades d’informació general d’aquest lloc web són:
https://www.turismemalgrat.com
Titular : AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR.

Adreça: Carrer del Carme, 30 08380 MALGRAT DE MAR – Espanya

Contacte: correu@ajmalgrat.cat

Telèfon: +34 93 765 33 00

Dades Registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya

CIF: P0810900A.

2. POLÍTICA DE DADES

2.1 Continguts

L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes i el web estigui lliure de virus i altres programes malignes. No garanteix, però, que estigui lliure d’errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d’informació accessible a través d’aquest lloc web, tot i els esforços per evitar-los i corregir-los.

L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emesos a través del lloc web o a qualsevol altre lloc al qual s’accedeixi per mitjà d’enllaços (links).

2.2. Condicions d’ús i funcionament del lloc web

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari d’aquesta (en endavant l’usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El lloc web de l’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR pot ser visitat pels usuaris de forma lliure , excepte aquelles àrees reservades a cada ciutadà, en les quals es demana clau d’identificació i contrasenya, que són reservades per a cada ciutadà.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers.

 2.1. Exempció de responsabilitat per l’ús o funcionament d’aquest lloc web

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari. L ‘AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc web i de les opinions facilitades pels usuaris en aquest.

L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de les seves claus d’identificació i contrasenya per accedir als serveis i continguts d’aquest lloc web.

L ‘AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’identificació i contrasenyes d’accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l’oblit d’aquestes, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

L ‘AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de falta de disponibilitat del lloc web. En tot cas durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

3. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat de l’ AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR , i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Està autoritzat l’ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest web, sense autorització expressa de l’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR.

No s’autoritza en cap cas:

– La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a l’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR per mitjà de framing.

– La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MARmitjançant in line linking.

– L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a l’ AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR conforme les disposicions vigents.

Les marques o signes distintius, logotips i en generals símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web de l’ AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR són propietat d’aquest i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest web.

4.- LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

4.1 Dades subministrades voluntàriament per l’usuari

Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s’utilitzarà exclusivament per donar l’afectiva resposta o prestació del servei a l’usuari.

L’usuari del lloc web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza l’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús, als efectes de l’exercici de les funcions d’acord amb la normativa en protecció de dades  de caràcter personal.

L’usuari del lloc web que hagi facilitat les seves dades accepta expressament rebre informació municipal de l’AJUNTAMENT de MALGRAT DE MAR d’acord amb la Llei de bases de règim local (7/1985 de 2 d’abril -Art. 25 i 28) que pugui ser del seu interès, excepte que comuniqui la seva negativa en qualsevol moment a l’Oficina d’Informació i Registre de l’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, a través de la bústia de suggeriments o a través d’aquest lloc web: https://www.turismemalgrat.com .

4.2 Drets dels interessats

L’usuari del lloc web que faciliti dades de caràcter personal queda assabentat que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició, previstos a la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l’Oficina d’Informació i Registre de l’ AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR,- Carrrer del Carme, 30, 1 08360 MALGRAT DE MAR, o a través d’aquest lloc web:  https://www.turismemalgrat.com

4.3 Galetes (“Cookies”)

En cap cas les galetes (“cookies”) que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del lloc web . L’ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar a l’usuari l’accessibilitat del lloc web.

L’ús de galetes (“cookies”) de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l’ordinador de l’usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, únicament es limitaran a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb l’objecte de facilitar l’exploració segura i eficient del lloc web.

4.4 Comunicació segura

L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR compleix amb les mesures de seguretat de protecció de dades de caràcter personal que estableix la legislació vigent, i ha adoptat les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals, la naturalesa de les dades i els riscs a que estan exposades, ja sigui d’acció humana o del medi físic, per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de dades de caràcter personal.

5 .- SUGGERIMENTS

Esperem que la informació d’aquest lloc web us sigui útil i li agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes, que ens pugueu fer arribar a través de l’adreça de correu correu@ajmalgrat.cat